Uw privacy bij Metanous

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 13 oktober 2023

Metanous BV ('wij', 'wij' of 'onze') exploiteert de website https://www.metanous.be/ en gekoppelde websites aan het domein en haar subdomeinen 'metanous.be' (de 'dienst').

Deze privacyverklaring (hierna genoemd de "Privacy Policy") is onder meer van toepassing op(i) de Service, en(ii) alle(commerciële) relaties tussen Metanous BV en haar klanten, prospects en business partners.

Metanous BV wenst te benadrukken dat zij steeds tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU-Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Metanous BV verzamelt, alsmede over de wijze waarop Metanous BV deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de Service, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, te vinden op www.metanous.be

Verzameling en gebruik van informatie

Wij zullen uw informatie met niemand anders gebruiken of delen dan zoals beschreven in dit Privacybeleid. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor het verlenen en verbeteren van de Service.

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw e-mailadres, naam, postadres ("Persoonlijke Informatie").

Log data

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt ("Logdata"). Deze Logdata kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol ('IP') adres van uw computer, het type browser, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt en andere statistieken.

Daarnaast kunnen wij gebruik maken van diensten van derden, zoals Google Analytics, die dit soort informatie verzamelen, controleren en analyseren om de functionaliteit van onze Service te vergroten. Deze externe dienstverleners hebben hun eigen privacybeleid waarin zij aangeven hoe zij dergelijke informatie gebruiken.

In alle andere gevallen zal Metanous BV uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, tenzij (i) zij hiervoor uw toestemming heeft verkregen en (ii) zij met de derde in kwestie een gegevensverwerkingsovereenkomst heeft gesloten, die de nodige waarborgen bevat inzake de vertrouwelijkheid en de privacyconformiteit van uw persoonsgegevens.

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door het voldoen aan een andere wettelijke verplichting, zal Metanous BV bewaart uw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken en te vervullen die zijn beschreven in de Privacyverklaring onder ‘Communicatie’.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden van een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen.

Wij gebruiken 'cookies' om informatie te verzamelen. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Service mogelijk niet gebruiken.

Metanous b.v.b.a.gebruikt de volgende cookies:

  • Wanneer u onze Service gebruikt, verzamelen wij enkele gegevens voor statistische doeleinden, geleverd door Google Analytics.

  • Prestatiecookies: Deze cookies helpen de prestaties van de Service te verbeteren en daarmee een betere gebruikerservaring te bieden.Metanous BV maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Metanous BV te helpen analyseren hoe gebruikers de Service gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Metanous BV over hun algemene gedrag - zoals de typische duur van een bezoek aan de Service of het aantal pagina's dat een gebruiker gemiddeld bekijkt.

  • Sessiecookies: Deze cookies worden gebruikt om de goede werking van de Service te ondersteunen.

Wijzig mijn cookieinstellingen

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en individuen van derden in dienst nemen om onze Service te faciliteren, om de Service namens ons te verlenen, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te assisteren bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken.

Uw privacyrechten

Indien u uw privacyrechten zoals hieronder bepaald wenst in te trekken, kunt u contact opnemen met info@metanous.be en dit per e-mail of per post aan Metanous BV bezorgen:

  • Recht van toegang tot de persoonsgegevens die Metanous BV. eventueel in haar bezit heeft;

  • Recht op rectificatie, aanvulling of bijwerking van uw persoonsgegevens;

  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens ('recht om vergeten te worden');

  • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

  • Recht om bezwaar te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten gratis uitoefenen. Metanous BV verbindt zich ertoe om binnen 10 werkdagen aan uw verzoek te voldoen.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door op de knop 'uitschrijven' onderaan elke e-mail van Metanous BV te klikken.

Mededelingen

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige, of alle, van deze communicatie van ons door het volgen van de afmeldlink of instructies in elke e-mail die wij sturen of door contact met ons op te nemen.

Naleving van de wetgeving

Wij zullen uw persoonlijke informatie bekendmaken indien de wet of een dagvaarding ons hiertoe verplicht of indien wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze Service te beschermen.

Zakelijke transactie

Indien Metanous BV betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kan uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u op de hoogte brengen voordat uw Persoonlijke Informatie wordt overgedragen en onderworpen wordt aan een ander Privacybeleid.

Veiligheid

Metanous BV verbindt zich ertoe redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen, evenals (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens.

Metanous BV zal alle persoonlijke gegevens die het heeft verzameld in de cloud opslaan.

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Internationale overdracht

Uw informatie, met inbegrip van Persoonlijke Informatie, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Indien u zich buiten België bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, gelieve er dan rekening mee te houden dat wij de informatie, met inbegrip van Persoonlijke Informatie, naar België overbrengen en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u met deze overdracht instemt.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. Wij raden u ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Service of evenementen zijn niet gericht op personen jonger dan 13 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien u een ouder of voogd bent en u bent ervan op de hoogte dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Inschrijving voor een evenement

Voor uw inschrijving voor een evenement van Metanous BV verzamelen wij uw persoonsgegevens, zoals contactgegevens, professionele informatie, dieetvoorkeuren/beperkingen. Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met het oog op uw deelname aan het evenement (uw inschrijving, contact met u opnemen over praktische zaken rond het evenement…) en om u informatie te bezorgen over gelijkaardige evenementen en potentieel interessante projecten of initiatieven. Als u niet gecontacteerd wilt worden over andere evenementen of initiatieven, heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor deze e-mails in het resp. communicatie.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met partners van het evenement of dienstverleners zoals cateringdiensten etc.

Fotografie en video opname

Tijdens evenementen kunnen groeps- of individuele foto's en/of video-opnamen worden gemaakt. Sommige van deze foto's en videobeelden kunnen in verschillende media worden gepubliceerd, zoals sociale media, tijdschriften en kranten. Door u in te schrijven voor een evenement van Metanous BV, geeft u expliciet de toestemming dat wij u mogen fotograferen en/of flimen en deze voor bovenstaande doelen te gebruiken.

Indien u wenst dat foto’s en video-opnamen van uzelf verwijderd worden van onze website, sociale netwerken en archief, stuur dan uw verzoek naar info@metanous.be.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Klachten

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Metanous BV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Metanous BV
Kerkplein 2
9840 De Pinte

info@metanous.be
www.metanous.be

BTW nummer: BE0479.716.765


Schrijf je in op onze nieuwsbrief!