Algemene Voorwaarden

Eindgebruikersovereenkomst

Laatst bijgewerkt: 27 november 2018

Gelieve deze Algemene Voorwaarden ('Voorwaarden', 'Voorwaarden') aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van de www.metanous.be website (de 'Service') die wordt beheerd door Metanous b.v. ('wij', 'wij', of 'onze').

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service

Door toegang tot of gebruik van de dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u de dienst niet gebruiken

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Wij werken ons aanbod van producten en diensten op de Service voortdurend bij. De producten of diensten die op onze Service beschikbaar zijn, kunnen verkeerd geprijsd, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen te maken krijgen met vertragingen in het bijwerken van informatie op de service en in onze communicatie op andere websites.

Wij kunnen de juistheid of volledigheid van de informatie, met inbegrip van prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen en wij geven hiervoor ook geen garantie. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

Inhoud

Door Inhoud op de Service te plaatsen, verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud te gebruiken, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te reproduceren en te verspreiden op en via de Service. U behoudt al uw rechten op alle Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van deze rechten. U gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht voor ons inhoudt om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Service, die uw inhoud ook mogen gebruiken volgens deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud van u is (u bezit het) of dat u het recht hebt om het te gebruiken en ons de rechten en licentie verleent zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Inhoud op of via de Service geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten of enige andere rechten van een persoon.

Intellectueel eigendom

De dienst en zijn originele inhoud (exclusief inhoud geleverd door gebruikers), kenmerken en functionaliteit zijn en blijven de exclusieve eigendom van Metanous b.v. en zijn licentiegevers. De Service is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel België als het buitenland. Onze handelsmerken en handelsimago mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Metanous b.v.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Metanous b.v.

Metanous b.v. heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Metanous b.v.. niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via enige dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de Voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Metanous b.v., noch haar directeurs, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onmogelijkheid tot toegang of gebruik van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service; (iii) inhoud verkregen van de Service; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een remedie hierin uiteengezet blijkt te hebben gefaald van zijn essentiële doel.

Vrijwaringsclosule

Uw gebruik van de Service is geheel op eigen risico. De Service wordt aangeboden op een 'AS IS' en 'AS AVAILABLE' basis. De Service wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Metanous b.v., haar dochterondernemingen, filialen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Services ononderbroken, veilig of beschikbaar zullen functioneren op een bepaald tijdstip of locatie; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de dienst aan uw eisen zullen voldoen.

Staatsrecht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetten, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij met elkaar zouden kunnen hebben met betrekking tot de Service.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij trachten dit ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe Voorwaarden aan te kondigen. Wat een materiële wijziging is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze Service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van de Service.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.


Schrijf je in op onze nieuwsbrief!