Stap voor stap:

1.Kennisdomein/probleemstelling - Workshops / Brainstorm

Om het probleem waarvoor een softwareplatform moet ontwikkeld worden te begrijpen, wordt er steeds gestart met een aantal brainstormsessies of workshops. Het is voor ons zeer belangrijk een beeld te krijgen van 'the big picture', ook wanneer dit niet volledig gerealiseerd kan worden.

Methodologie-1
2.Doorlopen van de taken die de software moet uitvoeren

Bij Metanous trachten we steeds de work-flow die moet worden geautomatiseerd te ervaren. Enkel op die manier wordt het duidelijk waarom een aantal stappen moeten ondernomen worden.

 Methodologie-1
3.Analyse & wireframe

Op basis van de verzamelde informatie wordt een analyse uitgevoerd. Deze bestaat doorgaans uit een drietal onderdelen:

Methodologie-3
4.Het opzetten van continue integraties, dagelijkse builds en build procedures

Zodra de analyse is afgerond kan er gestart worden met het opzetten van de ontwikkelomgeving. Het automatiseren van het build proces, het opvolgen van het ontwikkelwerk en het deployen van de oplossing worden geautomatiseerd waar mogelijk.

Methodologie-4
5.Ontwikkelen

Uiteraard wordt er ook ontwikkeld. Afhankelijk van de gebruikte technologie en de gewenste oplossing gaan onze devs aan de slag met front-end, back-end, mobiele apps, integraties, etc. Algoritmen worden ontwikkeld, performantie wordt gemeten en tests wordt opgezet. Deze ontwikkeling gebeurt typisch in een aantal opeenvolgende iteraties waarbij telkens een deel van de software wordt opgeleverd. Dit laat ons toe snel bij te sturen waar nodig en zo snel mogelijk een eerste werkend resultaat te hebben.

Methodologie-5
6.Testen & kwaliteitscontrole

Bij elke iteratie wordt de opgeleverde code getest, voor een groot deel automatisch (unit testen, GUI-testen en integratie-testen) en voor een kleiner deel exploratief. Wanneer al deze testen slagen wordt een nieuw deel beschikbaar gesteld.

Methodologie-6
7.Opstart

Zodra alle nodige features ontwikkeld zijn, de nodige testen werden uitgevoerd en de vereiste integraties functioneel zijn, wordt de nieuwe software beschikbaar gesteld. Afhankelijk van het type project kan dit vele vormen aannemen: deploy in een app store, uitrol binnen uw organisatie, beschikbaar stellen web-platform, ...

Methodologie-7
8.Monitoring, evaluatie & terugblik

Afhankelijk van de gemaakte afspraken monitoren wij de operationele kant van uw oplossing en evalueren de correcte werking.

Methodologie-8

Hier krijgt u een overzicht van de verschillende stappen van een ontwikkelingsproces. We analyseren, synthetiseren, creëren een architectuur, ontwikkelen, monitoren het globale project, zorgen voor een doorlopende integratie, testen, bieden opleidingen en leveren op.

Wil je graag nog meer te weten komen over Metanous? Neem dan eens een kijkje naar onze

visie.

Deze website maakt gebruik van cookies om u de beste ervaring te geven. Meer info

Akkoord